Strona główna

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości przysposobienia dzieci, które są ewakuowane do Polski z Ukrainy informujemy, iż aktualnie nie istnieją przepisy prawne umożliwiające przeprowadzenie takiej procedury adopcyjnej. Nasze Państwa nie łączy na tę chwilę żadna umowa dotycząca adopcji związanej ze zmianą przez dziecko kraju zamieszkania. Na chwilę obecną Polska koncentruje się na akcji humanitarnej związanej z pomocą rodzinom i dzieciom, w tym także tym, które pozostawały pod opieką instytucjonalną i rodzinną "Wioski Dziecięce" polegającą na tym aby zapewnić im bezpieczne miejsce. Brak jest jakichkolwiek ustaleń dotyczących tego w jaki sposób dzieci te będą na dalszym etapie zabezpieczane, tym bardziej, że nie wiadomo czy mają one uregulowaną sytuacje prawną, a dodatkowo czy polskie Sądy będą mogły podejmować decyzję w sprawie ich przysposobień. Brak jest jeszcze jakichkolwiek uregulowań prawnych. Prosimy utrzymywać kontakt z Ośrodkiem. Jeżeli otrzymamy jakiekolwiek wytyczne w tej sprawie, będziemy podejmować działania, do których zostaniemy uprawnieni. 

 

Z poważaniem

Aleksandra Krysiak

Zastępca Dyrektora Ośrodka Adopcyjnego 

 

 

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą
o wsparcie naszej działalności poprzez wpłacanie 1%

od dochodu od osób fizycznych oraz zachęcanie do tego znajomych, którzy nie mają sprecyzowanych w tej materii celów.

 KRS 0000 043096

informacje w zakładce 1%