1%

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej działalności:

  • przekazywanie darowizn na cele realizowane w Ośrodku, na konto:

Pekao Bank Polski III O/ Łódź
54 1020 3378 0000 1802 0238 7868
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ośrodek Adopcyjny Łódzkiego Oddziału Regionalnego w Łodzi

w tytule prosimy wpisać: „ dar na cele statutowe TPD Łódzkiego Oddziału Regionalnego w Łodzi”

  • poprzez wpłacanie na rzecz Ośrodka 1% od dochodu od osób fizycznych, zachęcanie do tego znajomych, którzy nie mają sprecyzowanych w tej materii celów.

Nasz KRS 0000 043096 

W rubryce „ Informacje uzupełniające” należy wpisać „ dar na cele statutowe - prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego TPD w Łodzi”

  • wsparcie w innej formie, uzgodnione z Dyrektorem Ośrodka.

Wszystkie te działania przełożą się na podniesienie standardu naszej pracy. Dobrze przysłużą się dzieciom oczekującym na adopcję i Państwu, jako przyszłym/aktualnym rodzicom adopcyjnym.

Z góry dziękujemy.